Disclaimer

Geplaatst door .

 • Het iSPEX project is een experiment. Een experiment heeft geen gegarandeerde uitkomst.
 • iSPEX heeft als doel het meten van fijnstof dichtheid, fijnstof deeltjesgrootte en een ruwe indicatie van de samenstelling van fijn stof die volgt uit de bepaling van de brekingsindex. Deze laatste twee grootheden zijn belangrijk voor gezondheidseffecten van fijnstof.
 • De resultaten van iSPEXmetingen leveren geen grootheden waar wettelijke normen op van toepassing zijn.
 • De resultaten van iSPEXmetingen zijn niet direct vergelijkbaar met PM10 metingen of met PM2,5 metingen; ze zijn anders van aard. Een directe vergelijking met de grenswaarden voor fijn stof (in ug/m3) is daardoor niet mogelijk.  Zie lml.rivm.nl voor PM10  of  PM2,5 waarden.
 • Met iSPEX meet je niet alleen fijnstof vlakbij, bij de grond, maar ook verder weg, in de hogere atmosfeer.  In hoeverre een iSPEXmeting betrekking heeft op de lucht op leefniveau is daarom alleen vast te stellen met behulp van andere metingen en/of modelberekeningen.
 • iSPEX werkt alleen goed bij een blauwe, onbewolkte hemel.
 • Een individuele iSPEXmeting levert direct in de App slechts een kwalitatieve indicatie van de helderheid van de lucht en doet dit met een lage nauwkeurigheid.
 • De in de App aangegeven kwalificaties van de aanwezigheid van fijnstof staan in relatie tot de optische dikte van fijnstof. Deze in formatie is complex en correcte interpretatie van de gegevens vereist specialistische kennis.
 • Individuele iSPEXmetingen moeten worden gemiddeld over naar schatting ongeveer 100 metingen voordat er sprake is van een betrouwbaar gemiddelde.
 • Het iSPEX project richt zich in eerste instantie alleen op analyse van gegevens verzameld op de nationale iSPEXmeetdag.
 • Het analyseren van de iSPEXmetingen en het bepalen van de bovengenoemde grootheden gebeurt centraal door het iSPEX team en wordt alleen naar buiten gebracht via of met toestemming van het RIVM en het KNMI.
 • Gegevens verzameld gedurende het iSPEXproject worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksresultaten zullen strikt geanonimiseerd worden verwerkt en naar buiten gebracht.