Lespakketten

Geplaatst door .

iSPEX kent vele mogelijkheden voor educatieve projecten, waarbij op scholen de mobiele telefoons van leerlingen kunnen worden ingezet voor het onderwijs. De volgende lesmodules zijn enkele voorbeelden die laten zien hoe iSPEX kan worden toegepast in lessen voor het primair en het voortgezet onderwijs (onderbouw en bovenbouw).

Primair onderwijs

In het primair onderwijs kan iSPEX worden gebruikt om leerlingen meer kennis bij te brengen over licht en de effecten van fijnstof op de gezondheid. Op deze manier krijgen leerlingen vroege basiskennis van hun lichaam en hun gezondheid en van de eigenschappen van licht.

Kleuren in licht (Ruimtevaart in de klas/ESERO) (Groep 7-8)

Met deze lesmodule kan iSPEX worden gebruikt om leerlingen meer te leren over het licht om ons heen. Zo kan iSPEX laten zien dat een lichtstraal uit verschillende kleuren bestaat (zie pagina 1 van de pdf). Door de iPhone met het iSPEX opzetstukje te richten op bijvoorbeeld een lamp, verschijnt op het scherm het kleurenspectrum van het licht. De docent kan met behulp van iSPEX de leerlingen tonen wat ze moeten zien wanneer ze de spectroscoop hebben gemaakt. Dit is een goede manier om de leerlingen te laten controleren of ze de spectroscoop goed in elkaar hebben gezet. De spectroscoop kan op zijn beurt worden gebruikt om makkelijk uit te leggen hoe iSPEX werkt en in elkaar zit.

Ook kan worden uitgelegd dat verschillende kleuren licht een andere golflengte hebben (zie pagina 6 van de pdf). Zo hebben verschillende soorten lampen verschillende soorten golflengten. Die zullen dan bepaalde kleuren van het spectrum missen. Zo, zal bijvoorbeeld een TL-lamp een ander spectrum tonen dan een spaarlamp. Ook dit is met iSPEX goed te illustreren.

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/kleuren-in-de-lucht

Voortgezet onderwijs

Onderbouw

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan iSPEX worden toegepast bij de vakken natuurkunde, biologie en aardrijkskunde.

Kijken naar de hemel (Ruimtevaart in de klas/ESERO)

Met iSPEX kan op een duidelijke manier worden uitgelegd hoe verschillende kleuren ontstaan in de atmosfeer, op verschillende tijdstippen van de dag. Hierdoor krijgen leerlingen een goed beeld van o.a. weerkaatsing van licht, hoe lichtbreking werkt, waarom wolken wit zijn, en hoe een regenboog ontstaat. Ook kan op een makkelijke manier worden aangetoond wat er gebeurt met licht dat wordt weerkaatst door deeltjes in de lucht (fijnstof).

Bij de demonstratieproef op pagina 3 van de pdf, kan iSPEX worden gebruikt om te laten zien wat er met het spectrum van het licht gebeurt. Ook kan met de iSPEX-app worden uitgelegd wat polarisatie is. De app kan de hoeveelheid polarisatie in beeld brengen en zo het verschil laten zien tussen normaal licht en bijvoorbeeld licht dat door een bak met water en melk schijnt.

iSPEX kan in deze lesmodule ook worden gebruikt als vervanging voor of als toevoeging aan de spectroscopen, om zo de werking van de spectroscoop uitgebreider uit te leggen (zie pagina 2 van de pdf).

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten/kijken-naar-de-hemel

Bovenbouw

In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kan iSPEX worden toegepast bij de vakken natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, sterrenkunde en NLT(Natuur, Leven en Technologie).

Summer in the City (Universiteit Wageningen) (vwo)

Aërosolen en Vuile Lucht (KNMI/GLOBE) (havo)

Bij deze lesmodules kan iSPEX worden gebruikt in practica om fijnstof beter in beeld te brengen. Leerlingen kunnen iSPEX gebruiken om waarden rond hun school en huis te meten, om zo de informatie uit hun omgeving in kaart te brengen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld er achter komen wat voor fijnstof in de lucht zit en waar in hun omgeving er meer of minder fijnstof voorkomt (vergelijkbaar met de proeven van ‘Aërosolen en Vuile Lucht’op pagina’s 27, 28 en 31 en de opdrachten op pagina 73 van de pdf van ‘Summer in the City’). Op deze manier worden leerlingen actief bewust gemaakt van de effecten van fijnstof op het klimaat en de gezondheid.

http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/Summer_in_the_city/

http://betavak-nlt.nl/les/modules_h/gecertificeerd/00037/

Licht in de Lucht (NVON)

In deze lesmodule is iSPEX een goede vervanging of aanvulling om het principe van de polarisatie van licht uit te leggen. Op een duidelijke manier kan worden uitgelegd hoe bijvoorbeeld een polaroidzonnebril werkt. iSPEX kan worden gebruikt bij de demonstratie van het effect van het draaien van de polaroidzonnebril (zie pagina’s 1, 3, 4, 5 en 6 van de pdf). iSPEX kan het spectrum en de polarisatiewaarden tonen van normaal licht, licht dat door een polaroidzonnebril schijnt en licht dat door een gekantelde polaroidzonnebril schijnt. Deze verschillende spectra en polarisatiewaarden kunnen dan een goed beeld geven van polarisatie.

http://www.nvon.nl/sites/nvon.nl/files/oud/nvox/aan_en_opstekers/aansteker/gepolariseerd_licht.pdf

Zoektocht exoplaneten (NOVALAB/NOVA) (havo/vwo)

Met toekomstige instrumenten op de VLT en ELT telescopen van ESO zullen de atmosferen van exoplaneten worden geanalyseerd op dezelfde manier als iSPEX onze eigen atmosfeer analyseert. VLT gebruikt het instrument SPHERE. SPHERE kan achterhalen wat er in de atmosfeer van een exoplaneet zit, door middel van gepolariseerd licht en het spectrum als functie van de hoek met de ster (zon). Het doel hiervan is om een planeet te vinden die op Aarde lijkt en om er achter te komen of er leven mogelijk is op die planeet. Om die metingen uit te voeren, moeten we eerst weten welke sterren welke soorten planeten hebben. Over die detecties wordt meer verteld in de lesbrief.

http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/_detail/gli/novalab-zoektocht-exoplaneten/

Heeft u opmerkingen of advies? Stuur dan een

e-mail naar educatie@ispex.nl