Enquête over iSPEX

Geplaatst door & geschaard onder nieuws.

Vanaf 27 september loopt er een enquête onder deelnemers aan de iSPEX-metingen. Het doel van deze enquête is om na te gaan wat de ervaringen van de deelnemers waren, waarom ze mee gedaan hebben en of ze in de toekomst mee zouden willen blijven doen. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van iSPEX te optimaliseren.

Het iSPEX team is blij met het enorme enthousiasme waarmee de iSPEX-metingen zijn uitgevoerd. Op dit moment worden alle gegevens van de twee meetdagen geanalyseerd.
Nu de eerste meetdagen achter de rug zijn, willen we ook graag meer weten over onze deelnemers. Wat zijn redenen om mee te doen? Wat is de samenstelling van de groep deelnemers? Wat zijn hun verwachtingen? Hoe willen mensen in de toekomst betrokken blijven bij het project? Dit is waardevolle informatie die ons kan helpen het iSPEX-project en andere projecten te verbeteren.

Daarom hebben we aan alle iSPEX vrijwilligers per e-mail gevraagd om aan dit deelnemersonderzoek mee te doen door het invullen van een online enquête. De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.