Wat is fijnstof?

Geplaatst door .

iSPEX poseert met verschillende fijnstof kandidaten: Sahara zand (links) en drie soorten vulkanisch as(rechts).

Fijnstof of fijn stof is een verzamelnaam voor kleine deeltjes die zo licht en klein zijn dat ze in de lucht (of atmosfeer) blijven zweven. De stofdeeltjes kunnen bestaan uit van alles en nog wat. Ze kunnen vaste stof of (gedeeltelijk) in water opgelost zijn. Fijnstof deeltjes worden ook wel aerosolen genoemd. De samenstelling en oorsprong van deze deeltjes kunnen sterk uiteen lopen. Zo vallen zwevende sporen en zaden van planten en schimmels onder deze groep, maar ook roetdeeltjes uitgestoten door een auto of fabriek, woestijnzand en aswolken van een vulkaan (zie afbeelding hierboven).

Fijnstof in de vorm van smog boven Los Angelas

Sommige deeltjes zijn van natuurlijke oorsprong waar we geen invloed op hebben, zoals zeezout. Andere, door mensen uitgestoten stofdeeltjes (antropogeen fijnstof) zijn vaak vervuilend met invloed op ons milieu (verzuring) en onze gezondheid (longproblemen). Ook zijn er natuurlijke fijnstof deeltjes waar sommige mensen allergisch voor zijn, zoals pollen. Het blijkt nog niet gemakkelijk te zijn om dat wat we over fijnstof willen weten ook te meten. Met iSPEX testen we een nieuwe methode op fijnstof te meten.