iSPEX op mimaq.org

Geplaatst door & geschaard onder in de media.

MIMAQ is Mobile Individual Measurements of Air Quality. Daar sluit het iSPEX project natuurlijk goed op aan. MIMAQ doet dan ook uitgebreid verslag op hun website:

“…Indertussen is er een breed opgezet project gestart om het gehalte aan fijnstof in de atmosfeer langs een geheel andere weg te meten. De techniek is gebaseerd op spectrometrie zoals die al jaren gebruikt wordt voor astronomisch onderzoek. Het is dan ook geen toeval dat het team voor een deel bestaat uit mensen die eerder aan een groot astronomisch project hebben deelgenomen: SPEX….”